Оцінка цілісних майнових комплексів

Цілісний майновий комплекс –  об'єкт  із закінченним циклом виробництва продукції. Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи підприємств (цехи, виробництва тощо), які виділяються в установленому порядку в окремі об’єкти .

Необхідність  в оцінці цілісного майнового  комплексу (оцінка ЦМК) виникає  у випадках:

  • приватизації або корпоратизації;
  • вилучення частини бізнесу;
  • застави;
  • передачі в оренду;
  • тощо.

В  залежності від  мети оцінки, застосовуються різні підходи.

Фахівці ЮрЕкс мають багаторічний досвід та  всі необхідні документи для проведення оцінки, а саме:

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності Фонду державного майна України, кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, посвідчення про підвищення кваліфікації;

За  результатам роботи Ви  отримаєте звіт про  оцінку, який має повну  юридичну силу.