Оцінка майна

До  оцінки  майна  відноситься оцінка рухомих речей: товарів народного  споживання, 
сільськогосподарська  та промислова продукція, товари, тварини, худоба різного  призначення.

З  досвіду ЮрЕкс  основними цілями проведення оцінки продукції є:

 •  купівля-продажу;
 • здавання в оренду;
 • внесення в статутний капітал підприємства;
 • забезпечення кредитних зобов'язань при отриманні кредиту (застави, іпотеки);
 • переоцінки для віддзеркалення в бухгалтерській звітності за реальною (ринковою) вартістю;
 • постановки на бухгалтерський облік;
 • виділення частки власників (учасників);
 • страхування;
 • банкрутства;
 • реструктуризації ,  ліквідації підприємства;
 • визначення збитку і величини страхового відшкодування;
 • оформлення спадку.

В залежності від  мети оцінки, можна визначити :

 • ринкову вартість;
 • інвестиційну вартість;
 • дійсну вартість (для цілей страхування);
 • справедлива вартість (для бухгалтерського обліку);

Оцінка проводиться з оглядом, або без огляду оцінюваного майна. В разі проведення оцінки без огляду (на підставі заяви замовника, згідно ст. 30 Конституції України), замовник подає всю необхідну інформацію оцінювачу в усній чи письмовій формі, та повністю приймає на себе відповідальність за її достовірність.

Терміни виконання робіт визначаються за домовленістю та залежать від виду майна та складності робіт.

Фахівці ЮрЕкс мають багаторічний досвід  роботи і  всі необхідні документи для проведення оцінки товарів, а саме :

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності Фонду державного майна України,кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, посвідчення про підвищення кваліфікації.

За результатами проведеної роботи, оформляється звіт  про  оцінку, який має юридичну силу.