Земельно-технічна експертизаЗемельно-технічна експертиза – дослідження розподілу земель та визначення порядку користування земельними ділянками


Земельно-технічна експертиза, чи  як  її ще називають земельна експертиза, – це  дослідження земельних ділянок з метою визначення та встановлення її меж  та площі, розділ і порядок користування земельними ділянками, розташування будинків та інших споруд щодо меж, оцінки вартості земельної ділянки тощо.

Необхідність проведення земельно-технічної експертизи, як правило, виникає при вирішенні ряду спірних земельних питань, а саме:
- Розділ земельної ділянки;
- Визначення та встановлення меж земельної ділянки;
- Порядок користування земельними ділянками;
- Накладення держактів;
- Визначення вартості земельної ділянки;


Дані питання можуть бути вирішені за умови наявності відповідної правовстановлюючої та технічної документації на земельні ділянки, а також з урахуванням результатів проведення топографо-геодезичних робіт.
Земельно-технічна експертиза або дослідження в ЮрЕкс проводиться за рішенням уповноваженого на це органу, а також на підставі заяви фізичних або юридичних осіб.

Всі експерти ЮрЕкс мають кваліфікацію судового експерта, атестовані Міністерством юстиції України, внесені до єдиного державного Реєстру атестованих судових експертів.

Висновки експертиз, проведені нашими фахівцями, оформляються з дотриманням норм чинного законодавства України, приймаються судами всіх інстанцій в якості доказу, а також іншими контролюючими органами.

Для проведення судової земельно-технічної експертизи (дослідження) важливе значення має точність формулювання поставлених питань.

Перелік орієнтовних питань

Питання, що ставляться на вирішення експертизи (дослідження) рекомендуємо погодити безпосередньо з експертами ЮрЕкс. В залежності від мети дослідження, враховуючи особливості кожної ситуації, фахівці ЮрЕкс допоможуть коректно сформулювати питання.

Орієнтовні питання земельно-технічної експертизи:

• Чи має місце порушення землекористування, зокрема порушення меж та накладання земельних ділянок відповідно до правовстановлюючих документів на ці земельні ділянки та вимог нормативно-правових актів?

• Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів розділити земельну ділянку (встановити порядок її користування) відповідно до часток співвласників (зазначити частки)?

• Які варіанти розподілу земельної ділянки (порядок її користування) можливі відповідно до часток співвласників (зазначити частки) та вимог нормативно-правових актів?

• Які варіанти технічно можливі для влаштування проїзду (проходу ) на земельну ділянку?

Земельно-технічна експертиза – дослідження розподілу земель та визначення порядку користування земельними ділянками