Товарознавча експертиза

Товарознавча експертиза - дослідження обладнання чи товару, направлене на визначення технічних характеристик, недолік та причин їх появи або вартості, виходячи з його стану, визначення коду товару за КВЕДом

Незалежна товарознавча експертиза - це дослідження товару  на предмет встановлення реальної  ціни, виходячи із його стану на момент дослідження, або  на задану дату, дослідження недоліків та причини їх  появи, спосіб виробництва, належність товарів до  кваліфікаційної категорії тощо.

До  об’єктів незалежної  товарознавчої експертизи  відноситься: товари, продукція, обладнання (устаткування для різних  галузей, побутова техніка, оргтехніка, меблі, одяг, хутряні вироби, взуття, посуд тощо)

З досвіду ЮрЕкс, необхідність в судовій товарознавчій  експертизі або дослідженні, як правило, виникає:

  • при визначенні вартості товару при експортно-імпортних операціях;
  • при визначенні коду товару за КВЕДом;
  • при невідповідність обладнання (виробу,продукції, устаткування тощо) заявленим характеристикам, показникам;
  • при розділу майна подружжя при  розлученні;
  • при визначені матеріальної шкоди,заподіяної майну в наслідок залиття, пожежі або  іншого випадку;
  • у випадках  неналежної якості продукції, що порушує права споживача, відповідно Закону України «Про  захист прав споживача»;
  • та в інших випадках.

Різновидом товарознавчої експертизи є автотоварознавча експертиза - дослідження транспортних засобів на предмет  встановлення його ринкової вартості, вартості  матеріального збитку, завданого внаслідок ДТП тощо.

Судова товарознавча експертиза та  експертне дослідження  в ЮрЕкс проводиться судовими експертами.

Експертне дослідження  проводиться за зверненням юридичних або  фізичних осіб на підставі заяви. Судова  експертиза проводиться за клопотанням сторони перед  судом на підставі ухвали суду.

В  своїй роботі експерти ЮрЕкс керуються такими  поняттями як  законність, оперативність та об’єктивність. Висновки, складені експертами нашої  компанії, є обґрунтованим та неупередженим доказом у спорі, приймаються судами  та іншими керуючими  органами.

Перелік орієнтовних питань

Питання, що ставляться на вирішення експертизи (дослідження) рекомендуємо погодити безпосередньо з експертами ЮрЕкс. В залежності від мети дослідження, враховуючи особливості кожної ситуації, фахівці ЮрЕкс допоможуть коректно сформулювати питання.

Орієнтовні питання товарознавчої експертизи:

• Який розмір матеріального збитку, нанесений квартирі за адресою (вказати адресу) внаслідок пожежі, що сталася (вказати дату пожежі) станом на (зазначити дату)?

• Який розмір матеріального збитку нанесений продукції (вказати вид продукції) ТОВ (вказати ), що знаходилася в приміщенні (вказати адресу) внаслідок її пошкодження при залитті (пожежі, або вказати інше), що сталося (вказати дату залиття), на час проведення дослідження?

• Чи відповідає якість виготовлення і монтажу обладнання (зазначити та перерахувати) вимогам ГОСТ, ДСТУ, ТУ, іншим стандартам в даній галузі щодо якості і комплектації?

• Чи має, надане на дослідження обладнання (перерахувати) дефекти? Якщо має, то чи є ці дефекти істотними? Чи можлива його безпечна експлуатація за наявності виявлених дефектів?

• Яка вартість товару (вказати вид товару), яка поставляється по інвойсу (зазначити) без врахування митних платежів та зборів, які належить сплатити в Україні, станом на момент митного оформлення товару (вказати дату)?

• Яка середня ринкова вартість (вказати вид товару) станом на (вказати дату)?

• Яка країна походження сировини, з якої виготовлені(вказати вид товару)?

• Встановити причину виникнення дефектів (перерахувати дефекти; зазначити товар) ?

• Чи є виявлений дефект, а саме (вказати дефект) «істотним недоліком»?