Психологічна експертизаПсихологічна експертиза - визначення розміру моральної шкоди, дослідження дитячо-батьківських стосунків

Об’єктом дослідження судово-психологічних експертиз є психологічні прояви людини, що не виходять за межі норми, тобто такі, які не викликають сумніву в її психічній повноцінності.

Психологічна експертиза часто  необхідна у вирішенні питань:

  • з  ким із  батьків залишити дитину,  яку участь кожен  із  батьків повинен приймати у вихованні дитини;
  • чи  завдані і в чому виражені страждання (у справах, пов’язаних з відшкодуванням  морального збитку);
  • чи  був обвинувачений в стані афекту ;
  • чи  здатен об’єкт передбачити негативні наслідки, які трапилися в результаті його дій (бездії);
  • інші питання.

Останнім  часом до ЮрЕкс збільшилися звернення щодо проведення Судово-психологічні експертизі моральної шкоди.

 Моральна шкода полягає :

  • у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
  • у моральних стражданнях, яких фізична особа зазнала у
  • зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів (порушення трудових  прав, незаконним перебуванням під слідством і судом, порушенням прав споживачів та інших майнових прав тощо);
  • у моральних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
  • у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.  

Психологічна  експертиза / дослідження в ЮрЕкс проводиться судовими експертоми, які має вищу психологічну освіту, кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 14.1 «психологічні дослідження», стаж  експертної  роботи від 22 років, кваліфікаційне свідоцтво Міністерства Юстиції України.

Постановку питань на вирішення психологічної експертизи (дослідження) рекомендуємо погодити безпосередньо з експертами  ЮрЕкс, в залежності від мети дослідження .