Комп'ютерно технічна експертиза Комп'ютерна експертиза, – дослідження технічних властивостей цифрового обладнання (комп’ютерів, фотоапаратів, телефонів та інше) і програмного забезпечення.

Комп’ютерна  експертиза на даний час є  одним із ефективних способом доказу, коли злочин або  правопорушення було  здійснено  з  використанням комп’ютерних  засобів, цифрового  обладнання або інформаційних даних.

Експертиза  дозволяє виявити суттєві ознаки злочину (інциденту) і сформувати цілісну доказову базу шляхом дослідження інформації, яка знаходиться на комп’ютері в електронних накопичувачах (CD, DVD, USB накопичувачів та ін), разом з цим, роводиться відновлення та аналіз видалених даних з накопичувачів інформації, та інше.

У процесі дослідження незалежним експертом виявляється і аналізується інформація для подальшої оцінки отриманих даних і підготовки експертного висновку.

Можливості компьютено-технічного дослідження, яке  проводиться фахівцями  ЮрЕкс:

  • Технічне  - вирішує діагностичні та ідентифікаційні питання, шляхом досліджень технічного стану, характеристик, конструктивних особливостей комп’ютерної техніки і мобільних засобів зв’язку.
  • Програмне – дослідження програмних продуктів і технічної супровідної документації, а саме: оцінка програмного забезпечення (вартість); підтвердження заявлених розробником характеристик, алгоритмів і властивостей, програмного забезпечення.
  • Пов’язані з інтернет технологіями - в процесі дослідження встановлюється: підтвердження компрометуючої інформації в мережі, сайтах з новинами, на сервері, комп’ютері та інш.; виявлення причин блокування сайтів (віруси, мережеві атаки); несанкціоноване втручання на сайт, сервер, комп’ютер, електронну пошту, соціальні мережі та інш.; наявність викрадення даних, видалення даних, зміни даних; підтвердження викрадення грошових коштів, персональних даних (електронна пошта, сайт, комп’ютер, клієнт-банк (ДБО) та інше)

Судова комп’ютерна експертиза (ІТ експертиза) – це правова основа і обґрунтований доказ любого комп’ютерного злочину. Тільки експерт може трактувати весь набір даних і фактів із комп’ютерної  системи , зрозумілими для суду.

Для проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи (дослідження) важливе значення має точність формулювання поставлених питань.

 

Питання, що ставляться на вирішення експертизи (дослідження) рекомендуємо погодити безпосередньо з експертами ЮрЕкс. В залежності від мети дослідження, враховуючи особливості кожної ситуації, фахівці ЮрЕкс допоможуть коректно сформулювати питання.

Орієнтовні питання при дослідженні технічного стану:

• Чи технічно справні (перерахувати пристрої) надані на дослідження?

• Чи міститься на жорстких дисках наданих на дослідження(перерахувати пристрої) інформація, яка стосується діяльності (зазначити установу)?

• Чи встановлено на комп'ютерах, телефонах та пристроях, переданих на експертизу, неліцензійне програмне забезпечення?

• Чи встановлено на комп'ютерах, телефонах та пристроях, переданих на експертизу, програми зміни IP-адреси для маскування фізичної ІР-адреси?

• Чи можливо встановити користувачів комп'ютерів, телефонів та пристроїв? Якщо так, то яка особа користувалася комп'ютерами, телефонами або пристроями наданих для дослідження?

• Чи міститься на носії, наданому на експертизу, інформація стосовно (зазначити)? Якщо так, то яка саме ?

Орієнтовні питання при підтверджені даних в мережі інтернет:

Встановити власника сайту (зазначити адресу сайту)?

Чи міститься на сайті (зазначити адресу сайту) матеріал, який стосується (зазначити який саме)?

Чи містить наданий на дослідження комп’ютер підтвердження електронного листування між мною, власницею поштової скриньки (зазначити адресу електронної скриньки) та власником скриньки (зазначити адресу електронної скриньки)?

Встановити власника електронної скриньки (зазначити адресу електронної скриньки)