Економічна експертиза - дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, документів про економічну діяльність , а також дослідження фінансово-кредитних операцій, перерахунок відсотків по кредиту .

Економічна експертиза (дослідження) включає  в себе :

 • Експертизу документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності : спрямована на встановлення  відповідності оформлення первинних документів факту  фінансово-господарських операцій підприємства; правильності та своєчасності відображення в регістрах бухгалтерського обліку операцій фінансово-господарської діяльності підприємств, оформлених первинними документами; відповідності порядку ведення бухобліку фінансово-господарської діяльності та матеріальних цінностей підприємств вимогам законодавства; достовірності та відповідності звітності та бухгалтерського обліку підприємства; виявлення фактів ухилення від сплати податків.
 • Експертизу документів про економічну діяльність підприємств і організацій: потрібна для встановлення часток засновників при розділі майна;відповідності звітності підприємства його фінансовому стану;  дослідження фінансового стану підприємства; встановлення причин кредиторської, дебіторської заборгованості.
 • Експертизу документів фінансово-кредитних операцій : виникає необхідність при  встановленні фактичної заборгованості за кредитним договором (заборгованість по тілу кредиту, відсоткам, пені, штрафам та т.п.); визначенні виконання умов кредитного договору сторонами; вивченні операцій по перерахуванню грошових коштів досліджуваним обличчям.

Експертами ЮрЕкс проводяться економічні експертні дослідження  (на підставі заяви) та судові експертизи (на підставі ухвали  чи  постанови).

Перелік документів для проведення економічної експертизи визначається в залежності від питань, поставлених  перед  експертизою. 

У ЮрЕкс економічна експертиза /дослідження проводиться судовими експертами,  які атестовані Міністерством юстиції України, внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів. Багаторічний досвід експертної роботи забезпечує високу якість досліджень та стислі строки виконання доручених експертиз.

По  результатам проведеного  в нашій установі дослідження, Ви отримаєте висновок судового експерта, який має юридичну силу і може бути використаний в судах або  в інших установах як доказ. Крім  того, при  необхідності, експерт  готовий виступити в суді на захист складеного  їм висновку.

 

 

Питання, що ставляться на вирішення експертизи (дослідження) рекомендуємо погодити безпосередньо з експертами ЮрЕкс. В залежності від мети дослідження, враховуючи особливості кожної ситуації , фахівці ЮрЕкс допоможуть коректно сформулювати питання.

Орієнтовні питання придослідженні документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності:

 • Чи підтверджуються документально висновки Акта ДПІ м.Києва № (зазначити № та дату), щодо (зазначити), за результатами перевірки ТОВ (зазначити) ?
 • Чи підтверджуються документально висновки Акта Держфінінспеції м.Києва №№ (зазначити № та дату), щодо розміру збитків нанесених посадовими особами ТОВ (зазначити) державі?
 • Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей, встановлена за актом інвентаризації на підприємстві ТОВ (зазначити) за період (вказати період) у розмірі … тис.грн.?
 • Чи підтверджуються документально позовні вимоги ТОВ (зазначити) щодо розміру заборгованості за поставлені підприємству ДП (зазначити) паливно-мастильні матеріали, за договором (зазначити) станом на (зазначити дату)?

Орієнтовні питання при дослідженні документів про економічну діяльність підприємств і організацій:

 • Чи мають показники фінансово-економічного стану підприємства ТОВ (зазначити) за період (зазначити) ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства?
 • Чи підтверджуються документально висновки Акта перевірки № від (зазначити). стосовно наявності у підприємства ТОВ (зазначити) заборгованості з виплати заробітної плати станом на (вказати)?

Орієнтовні питання при дослідженні документів фінансово-кредитних операцій:

 • Чи підтверджується документально сума заборгованості (вказати ПІП) перед (вказати назву банка) за Договором про надання кредиту (вказати № договору та дату) станом на (вказати дату)., по сплаті процентів за кредит, погашення основної суми боргу та заборгованості по сплаті пені?
 • Чи підтверджується документально розмір реальної відсоткової ставки за Договором про надання споживчого кредиту (вказати № та дату договору)?